Jak správně krmit koně?

Správná výživa je předpokladem pro správný a zdravý vývoj koně, a proto bychom neměli podceňovat individuální sestavení krmné dávky pro koně. Krmnou dávku bychom měli přizpůsobit vždy individuálně dle stupně zátěže, temperamentu, aktuálnímu zdravotnímu stavu a prostředí, které máme pro koně k dispozici. Pokud chceme udržet  svého koně v dobré zdravotní kondici je nutné sledovat optimální množství živin a dalších látek, které jsou obsaženy v krmné dávce. Díky vlivu prostředí již dávno neplatí, že seno a oves je dostačujícím krmivem pro koně.

Důležitým faktorem je správný způsob krmení koně a proto bychom měli dodržovat tyto zásady:

 • krmte koně častěji, ale v menších dávkách
 • krmivo podávejte nejlépe každý den ve stejnou hodinu
 • dodržujte pořadí podávání jednotlivých dávek
 • krmte koně pouze kvalitním a nezávadným krmivem
 • svému koni zajistěte dostatečné množství objemového krmiva
 • pokud chováte koně ve stáji, poskytněte mu denně výběh nebo pastvu
 • pokud se rozhodnete změnit druh krmiva, čiňte tak postupně
 • NÁHLÝ PŘECHOD NA NOVÉ KRMIVO MŮŽE VYVOLAT ZDRAVOTNÍ POTÍŽE
 • zajistěte svému koni dostatek pitné a čerstvé vody
 • NEKRMTE KONĚ IHNED PO TĚŽKÉ PRÁCI
 • NIKDY NEJEZDĚTE NA KONI PO KRMENÍ
 • po jídle nechte svého koně alespoň hodinu v klidu zažívat

 

Krmit bychom měli koně ráno, v poledne a večer, s tím, že první polovina se rozdělí mezi ranní a polední krmení a druhá polovina se podává večer. Na noc se podávají hůře stravitelná krmiva nebo šťavnatá objemová krmiva, aby měl kůň dostatek času na trávení. Neměli bychom zatěžovat trávicí ústrojí koně během práce, a proto je důležité sladit výživu s pracovní zatížením.

summer